GÜNCEL

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

2021 yılı ikinci İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Baruş ’un yanı sıra, kamu kurum yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

 Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından teklif edilen maddelerin değerlendirildiği toplantıda Kurul üyesi diğer kurum ve kuruluşlarca talep edilen gündem maddeleri görüşülerek öneriler alındı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman tarafından yapılan sunumda;

Kayıtlı İş Arayanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2021 yılı Mart ayı sonu itibarı ile 31.153 kişidir. TÜİK verilerine göre Malatya’nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2020 yılı için 65.000’dir. İşsizlik oranı ise %10,6’ dır. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %35,8’i Ortaöğretim(Lise ve Dengi) mezunu olduğu görülecektir. Ortaöğretim(Lise ve Dengi) mezunlarını sırasıyla %31,9 ile ilköğretim, %16,5 ile lisans ve %13,1 ile ön lisans mezunları takip etmektedir.

Sosyal Durumlarına Göre İş Arayan Sayıları

Kurumumuza kayıtlı 31.153 iş arayanların %97,4’ ü normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %2,2 iken, eski hükümlülerin oranı %0,5’ dir.

Yaş Gruplarına Göre İş Arayanlar

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 11.192 kişi toplam işsizler içindeki oranı %35,9’ dur.  Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %17,5 ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %11,6 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %12,9 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %9,9 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İşe Yerleştirme İstatistikleri

2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 2035 kişi, kamu sektöründe 343 kişi olmak üzere toplam 2933 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımına bakıldığında, en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubunun erkeklerde ve kadınlarda sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar ile nitelik gerektirmeyen meslekler olduğu görülmektedir.

Engelli ve Eski Hükümlü İstatistikleri

2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle, İl Müdürlüğümüze toplam 674 engelli, 145 eski hükümlü iş arayan başvurmuş olup bu kişilerden ve daha önceden kayıtlı olan engellilerden 124 kişi işe yerleştirilmiştir. Engellilerde başvuranların %74,2’ si erkek ve % 25,8’ i kadındır. Eski hükümlülerde ise başvuranlardan %1,4’ ü kadın %98,6’ sı erkektir.

Aktif İşgücü Hizmetleri

İl Müdürlüğümüzce 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle 245 İşbaşı Eğitim programı, 27 MEK/İstihdam Garantili, 15 MEK/İstihdam Garantisiz, 11 MEK/Özel Politika olmak üzere toplamda 298 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 2616 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir. İşsizlik Sigortası, Kısa Çalışma Ödeneği Ve Nakdi Ücret Desteği

2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 11.450 kişidir. 2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle toplam 56 grupta yer alan 750 iş arayan ile grup görüşmeleri yapılmıştır. Ayrıca 3014 işyerine ziyaret düzenlenmiştir.