EĞİTİM

Öğretmenler şiddete karşı eylemdeydi

Öğretmenler şiddete karşı eylemdeydi

İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen İbrahim Oktugan için 1 günlük iş bırakma eylemi yapan Malatya’daki öğretmenler şiddete karşı yasal düzenleme istedi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan öğretmenler attıkları sloganlarla öğretmenlere karşı artan şiddet olaylarına karşı yasal düzenleme istediler. Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez burada yaptığı konuşmada eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bugün ülke genelinde iş bırakma eylemi yaptıklarını söyledi.

Son olarak İstanbul’da eski bir öğrencinin okul müdürü İbrahim Oktugan’a silahla öldürdüğünü hatırlatan Söylemez, “Hatırlayacağınız üzere son birkaç yılda Malatya'mızda da benzer şiddet olaylarına maalesef şahitlik etmiş, her olayın akabinde gereken haklı tepkimizi sert bir şekilde ortaya koymuş idik. Yıllardır, kanayan bir yara hâline gelen şiddet olaylarına dikkat çekiyor, tedbir alınması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Sesimize kulak verilip, gereken önlemler zamanında alınmış olsaydı, belki bugün bu garabet yerine başka şeyler konuşacaktık. Ne yazık ki birçok konuda olduğu gibi bu konuda da geç kalındı” dedi.

Artık ölümle sonuçlanmaya başlayan saldırıların son bulması için gereken adımların ivedilikle atılması gerektiğini ifade eden Söylemez, “Eğitimcilere yönelik şiddeti önleme yasası bir an önce çıkarılmalıdır. Öğretmen, memur hizmetli, şef şube müdürü demeden tüm eğitim çalışanlarına, kamu görevlilerine yönelen şiddeti bir defa daha lanetliyoruz. Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk ve de koymaya devam ediyoruz. Sendika olarak, hayata geçirilen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarında şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip son ana kadar sergilediğimiz ısrarın gereğinin yapılmadığını gördük. O gün gereği yapılsaydı belki bugün cinayetleri konuşmayacaktık” ifadelerine yer verdi.

Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması ve geleceği tehlikeye sokacak boyuta varmasına karşın acil ve köklü çözüm bulunmasının zaruri hale geldiğini de belirten Söylemez, “Devlet, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdi” şeklinde konuştu.

AdminAdmin